Turistické informační centrum

Fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Infocentrum > Soutěže a hry > Vrbensko v proměnách ročních období | Vrbensko w zmieniających się porach roku

Vrbensko v proměnách ročních období | Vrbensko w zmieniających się porach rokuDatum konání:
20.5.2020
Datum ukončení:
30.4.2021
Hlasování bylo UKONČENO.

GŁOSOWANIE ZOSTAŁO ZAMKNIĘTE. 

Křest publikace Vrbensko v proměnách ročních období a předání cen výhercům

Křest publikace spojený s předáním cen výhercům proběhne 9. září 2021 od 15 hodin v zahradě u infocentra.

Cena veřejnosti

DETAIL - Detail vody, Tomáš Kleiber + Cena za nejvyšší počet hlasů

JARO - Na jarní procházce v Karlovicích, Jiří Cupák

LÉTO - Východ slunce z Pradědu, Monika Návojová

PODZIM - Karlovice Zadní Ves, Tomáš Kleiber

ZIMA - Penzion Stavař, Tomáš Kleiber

 

Cena poroty*

DETAIL - Lázeňská cesta nad Karlovou Studánkou, Martin Voráč

JARO - Ludwikov dom z r. 1840, Kinga Markowska

LÉTO - Nad Drakovem, Břetislav Novotný

PODZIM - Neklidná hladina - Karlova Studánka, Monika Návojová

ZIMA - Kaple sv. Hedviky ve Vidlích, Martin Kotas

* S ohledem na skutečnost, že se do podkategorie AKTVITA v každé kategorii přihlásily celkově pouze 3 fotografie, porota vybrala z každé kategorie výherce Ceny poroty. 

Ceny

 • Cena za nejvyšší počet hlasů veřejnosti – Hard disk 1 TB
 • Ostatní kategorie (Cena poroty, Cena veřejného hlasování) – 9 x Power banka, 1 x Hard disk 1 TB

Každý výherce obdrží knižní publikaci Vrbensko v proměnách ročních období a drobné propagační předměty.

Všeobecné podmínky

Organizátor

 • Fotografickou soutěž „Vrbensko v proměnách ročních období” vyhlašuje Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, p.o., Ve Svahu 578/13, 793 26 Vrbno pod Pradědem, Česká republika, IČO: 75096366 (dále jen „organizátor”). Společnost Facebook není pořadatelem soutěže, nesponzoruje ji, ani s ní žádným způsobem nesouvisí.

Místo a trvání soutěže

 • Soutěž probíhá od 20. května 2020 do 30. dubna 2021 na webových stránkách a sociálních sítích organizátora.
 • Soutěžní fotografie musí být pořízeny na Vrbensku, tzn. v obci Vrbno pod Pradědem, Karlovice, Karlova Studánka, Široká Niva, Ludvíkov a jejich blízkém okolí.

Účastník soutěže

 • Soutěže se mohou zúčastnit osoby bez omezení věku. Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) jejich zákonný zástupce.
 • Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním vztahu k pořadateli.

Pravidla soutěže

 • Do soutěže nebudou zařazeny fotografie vulgární a nesouvisející se soutěží.
 • Každý účastník se může do soutěže zapojit s libovolným počtem odlišných fotografií.
 • Soutěžící fotografie zašle ve formátu JPG/JPEG v minimální velikosti 2 MB na e-mail fotosoutez@kiv-vrbno.cz, soubory větší než 20 MB zašle soutěžící přes www.uschovna.cz.
 • Jako předmět emailu uvede soutěžní kategorii (JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA včetně podkategorie krajina nebo aktivita, DETAIL). Do emailu dále uvede své jméno, příjmení, bydliště, krátký popis fotografie a místo, kde vznikla. V případě výskytu jiných osob na fotografii uvede, že má jejich souhlas se zasláním fotografie do této soutěže.
 • Soutěžící svou účastí v soutěži potvrzuje, že je autorem fotografie. V případě výskytu jiných osob na fotografii potvrzuje, že má jejich souhlas.
 • Soutěžící dává organizátorovi svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií, a to všemi dostupnými způsoby užití díla, bez omezení území, času a množství, bez nutnosti uvádět jméno autora fotografie. Jedná se zejména o webové stránky, propagační materiály, sociální sítě, reklamní předměty apod.
 • Soutěžící bere na vědomí, že výherní fotografie budou použity pro výrobu knižní publikace, kde bude uveden název a autor fotografie. Dále bere na vědomí, že fotografie budou vystaveny na veřejných místech formou výstavy včetně uvedení názvu a autora fotografie.
 • Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovenými organizátorem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit soutěžícího ze soutěže.
 • Organizátor si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit.
 • O výhercích rozhodne odborná komise a veřejnost. Mezi primární hodnotící prvky bude patřit originalita a atmosféra fotografie.
 • O výsledku soutěže a získání výhry budou soutěžící informování prostřednictvím výherní listiny, která bude uveřejněna na webových stránkách a sociálních sítích organizátora do 30. 7. 2021.
 • Výhra bude předána osobně při oficiální události k ukončení soutěže (termín bude uveden na stránkách www.kiv-vrbno.cz), nebo formou osobního odběru v Turistickém informačním centru ve Vrbně pod Pradědem. Při nevyzvednutí výhry do 20.12.2021 výhra bez nároku propadne. Výhry nemohou být proplaceny v penězích.

Závěrečná ustanovení

 • Veškeré informace k soutěži budou prezentovány na webových stránkách Kulturního, informačního a vzdělávacího centra Vrbno (www.kiv-vrbno.cz), Gmina Głogówek (www.glogowek.pl) a sociálních sítí pořadatele.
 • Výhra v soutěži není soudně vymahatelná.

Ochrana osobních údajů

 • Zasláním soutěžní fotografie soutěžící uděluje výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, email, registrovaná fotografie včetně popisu příspěvkové organizaci Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, p.o., Ve Svahu 578/13, 793 26 Vrbno pod Pradědem, Česká republika, IČO: 75096366 jako zpracovateli osobních údajů pro účel provedení a vyhodnocení soutěže.
 • Soutěžící tento souhlas uděluje zpracovateli pro účel provedení a vyhodnocení soutěže na dobu 5 let od udělení tohoto souhlasu. Zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména ve sdělovacích prostředcích, webových stránkách a sociálních sítích organizátora.
 • Soutěžící prohlašuje, že byl poučen o svých právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to v intencích ustanovení článku 13, 15-22 a 34 GDPR, jejíž znění nalezne ZDE.

Vrbensko v proměnách ročních období.png

2[1].png